/ Technology

ตำรวจท่องเที่ยวเปิดตัว App เสมือนจริง

เปิดประสบการณ์ใหม่ที่พิเศษยิ่งกว่ากับตำรวจท่องเที่ยวด้วยแอพพลิเคชั่นเสมือนจริง ‘Thailand Tourist Trips and Tips AR Book’
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการการประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งท่องเที่ยว แหล่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มีความงดงาม ความเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่า สามารถท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสูงสุด

ล่าสุดกับการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นเสมือนจริงที่ชื่อว่า ‘Thailand Tourist Trips and Tips AR Book’ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality หรือ AR Code) ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆที่ควรทราบให้กับนักท่องเที่ยว เร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับการท่องเที่ยวไทยและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย (Tourism Capital of Asia)

ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า ‘Thailand Tourist Trips and Tips AR Book’ คือการจัดทำ แอพพลิเคชั่นเสมือนจริงของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นลงในสมาร์ทโฟนของตนเอง ซึ่งในแอพพลิเคชั่นเสมือนจริงนี้ จะให้ข้อมูลกับการขยายความเข้าใจในการแนะนำวัฒนธรรมไทยและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในเบื้องต้นที่ควรรรู้ เกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในขณะท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย พร้อมข้อมูลและลิ้งค์ของสถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย 12 จังหวัดที่ต้องห้าม…พลาด ง่ายต่อการวางแผนการเดินทาง ในรูปแบบของโมเดลการ์ตูน 3 มิติ สามารถดูได้ 360°องศา รับฟังได้ถึง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อดึงดูดให้เด็กสนใจและยังเป็นความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และวัฒนธรรมอีกด้วย นอกจากนี้ที่สำคัญมีข้อมูลและลิ้งค์ที่ตั้งของสถานีตำรวจท่องเที่ยวทั่วประเทศและข้อมูลการติดต่อกับตำรวจท่องเที่ยวทุกสถานีทั่วประเทศ รวมถึงสายด่วน 1155 ที่นักท่องเที่ยวสามารถโทรออกผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ได้ทันที เพื่อความสะดวกและการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงศักยภาพของตำรวจท่องเที่ยวในความก้าวล้ำ ทันสมัยที่ไม่เคยหยุดยั้งและความมุ่งมั่นตั้งใจของตำรวจท่องเที่ยวไทยในการพัฒนาการให้บริการ ช่วยเหลือ เอื้ออำนวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน

ที่พิเศษยิ่งกว่า มีวีดีทัศน์จากผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวส่งข้อความถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้ง 3 ภาษาเสมือนมีท่านมาต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยตรง แอพพลิเคชั่นเสมือนจริง ‘Thailand Tourist Trips and Tips AR Book’ สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store สำหรับ iOS และ Google Play สำหรับ Android

thachakrit

thachakrit

Freelance Web Developer, CMS consultant, trainer, blogger, photographer and co-founder of ideaconnex.com

Read More
ตำรวจท่องเที่ยวเปิดตัว App เสมือนจริง
Share this

Subscribe to ideaConnex