วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. สำนักงานโตไก ประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดสอบสัมภาษณ์ทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ (Intensive Japanese Twinning Program) รุ่นที่ 19 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยมี Asst. Prof. Yukari Saiki สัมภาษณ์ทางไกลจากมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น
และมี Asst. Prof. Hironaka Tomita เข้าร่วมสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย