สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดการประชุม เรื่อง ข้อมูลทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยผู้แทนจาก Fukuoka Institute of Technology เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 702 ชั้น7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังการแนะแนวดังกล่าว
ภาพกิจกรรม