วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการทำงานด้านต่างประเทศร่วมกัน โดยมีตัวแทนจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 703 ชั้น7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ภาพกิจกรรม