การสร้างคำถามเชื่อมโยงคำตอบใน Google Forms

·

·

วิธีการใช้ Google Forms สร้างคำถามเชื่อมโยงกับคำตอบ เช่น ถ้าตอบ A ให้ข้ามไปทำข้อ 4 โดยอัตโนมัติ เป็นต้น มีขั้นตอนทำไม่กี่ขั้น ไปดูกันเลย


Leave a Reply