วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ Prof.Aiying Di และคณะ จาก University of Electronic Science and Technology of China เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนที่ดำเนินอยู่ ณ ปัจจุบัน เช่น Summer Training Program และ โครงการแลกเปลี่ยนอื่นๆ รวมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับการต่ออายุ MOU ณ สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รูปภาพเพิ่มเติม