เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยหารือด้านความร่วมมือกับ Prof. Wei-Bin Ben Chen, Director of International Affairs และ Dr. Kuo-Cheng Kuo, Director of Program of Global Business จาก Chinese Culture University ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างสองสถาบัน เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/Dia-KMITL-145426569127328/photos/?tab=album&album_id=389028864767096