เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้การต้อนรับ Mr. Masahiro Kozuki, Director , Dr.Tsutomu Matsumoto, Vice President จาก National Institute of Technology, Japan และ Mr.Shiro Terashima, First Secretary of Embassy of Japan ในการเดินทางมาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในด้านการศึกษาและการวิจัย และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี จากนั้นนำเยี่ยมชม Liaison Office of NIT, Japan สำนักงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง National Insitute of Technology, Japan กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเยี่ยมชมสำนักงานอื่นๆภายใต้ความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Tokai University Asia Office at KMITL และ FIT Bangkok Office at KMTIL
รูปภาพเพิ่มเติม