เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้การต้อนรับ Prof. Van Echelpoel Tinne และ Prof. Mols Sofie ผู้แทนจาก Thomas More Kempen ประเทศเบลเยี่ยม ในการเดินทางมาร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในอนาคต ณ ห้องประชุม 606 สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรูปภาพเพิ่มเติม