วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Harbin Institute of Technology ประเทศจีน ซึ่งเดินทางมาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ 2560
รูปภาพเพิ่มเติม