เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Polytech Grenoble และ Savoie Mont Blanc ประเทศฝรั่งเศส ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผูัที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุม 703 สำนักงานอธิการบดี หลังจากนั้น ส่วนวิเทศสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรม Campus tour แนะนำสถานที่ต่าง ๆ ภายในสถาบันอีกด้วยรูปภาพเพิ่มเติม