เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) Mr. Chen และ Ms. Wang ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2559 และจะสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 หลังจากนั้น ส่วนวิเทศสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรม Campus tour แนะนำสถานที่ต่าง ๆ ภายในสถาบันอีกด้วย
รูปภาพเพิ่มเติม