วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต้อนรับนักศึกษาจาก National Institute of Technology, Ishikawa College ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. โดยมี ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น หลังจากนั้น ส่วนวิเทศสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรม Campus tour แนะนำสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบันอีกด้วย
รูปภาพเพิ่มเติม