เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยอธิการบดี ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน และทำการต้อนรับ Asst. Prof. Dr. Seiki Saito และ Asst. Prof. Dr. Shun Watanabe จาก National Institute of Technology, Kushiro College ประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งทางด้านนักศึกษาจะมาแลกเปลี่ยนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559 และจะสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนในวันที่ 12 กันยายน 2559 หลังจากนั้น ส่วนวิเทศสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรม Campus tour แนะนำสถานที่ต่าง ๆ ภายในสถาบันอีกด้วย
รูปภาพเพิ่มเติม