เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นักศึกษา โครงการ “ITS-Thailand University Student Organization Internship Program 2016” จาก Institut Teknologi Sepulun Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 11 คน ณ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 8 สำนักงานอธิการบดี โดยได้พูดคุย มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกันอย่างอบอุ่น
รูปภาพเพิ่มเติม