เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Hainan College of Foreign Studies จากสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Prof.Dr. Li Yufeng, President of Hainan College of Foreign Sudies ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักงานอธิการบดี ในการนี้ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน หารือเกี่ยวกับการดำเนินการทำความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ระหว่างสองสถาบันรูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/Dia-KMITL-145426569127328/photos/?tab=album&album_id=377325485937434