วันที่ 22 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ Mr. Do Tung, Vice Rector of Hung Vuong University และคณะผู้แทนจาก Hung Vuoung University ประเทศเวียดนาม ในการเดินทางประชุมหารือการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสองสถาบัน จากนั้นได้นำคณะผู้แทนเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตรด้วยรูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/Dia-KMITL-145426569127328/photos/?tab=album&album_id=377327762603873