วันที่ 27 มกราคม 2560 ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาแสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยหารือด้านความร่วมมือกับ Prof.Hisayuki Aoyama จาก The University of Electro-Communications เกี่ยวกับ Summer Training Program และ MOU Extention of KMIT-UEC GAL ณ สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รูปภาพเพิ่มเติม