เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาแสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยหารือด้านความร่วมมือกับ Dr.Razauden Zulkifli จาก Universiti Teknologi Malaysia เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รูปภาพเพิ่มเติม