เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้การต้อนรับ Asst. Prof. Dr. Yee Hooi Min จาก Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย ในการเดินทางมาประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี
รูปภาพเพิ่มเติม