วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Habil. Doreen Pick ผู้แทนจาก University of Applied Sciences Merseburg ประเทศเยอรมนี ในการเดินทางมาร่วมประชุมกับคณะการบริหารและจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อหารือด้านการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน ในการดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ณ ห้องประชุม 702 สำนักนักงานอธิการบดีรูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/Dia-KMITL-145426569127328/photos/?tab=album&album_id=380488808954435