เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ผศ.ดร. สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโส ร่วมด้วย ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้การต้อนรับ Dr. P.S. Bhatnagar, Director of Internatinal Office, B K Birla Institute of Engineering and Technology, INDIA และ Dr. S Pal, Vice Chancellor, Defence Institute of Advanced Technology (Deemed University),INDIA ในการเดินทางมาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการทำวิจัยร่วมกันของอาจารย์
รูปภาพเพิ่มเติม