เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยอธิการบดี ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน และทำการต้อนรับ Prof. Dr. Naoto Yoshikawa Vice Chancellor จาก Tokai University Japan ซึ่งทางด้านนักศึกษาจะมาแลกเปลี่ยนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 และจะสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 หลังจากนั้น ส่วนวิเทศสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรม Campus tour แนะนำสถานที่ต่าง ๆ ภายในสถาบันให้กับนักเรียน และ ได้นำอาจารย์เยี่ยมชมสถาบันและพบปะกับผู้บริหารอีกด้วย
รูปภาพเพิ่มเติม