เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน University of Electro Communication, Tokai University และ Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
รูปภาพเพิ่มเติม