เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ พร้อมผู้บริหารจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมต้อนรับ Prof.Dr. Kurt H. Becker จาก Utah State University พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องรับรอง ชั้น6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
รูปภาพเพิ่มเติม