ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งฮังการี ประจำปี 2017-2018 สำหรับนักศึกษาไทย จำนวน 40 ทุน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stipendiumhungaricum.hu รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561
เพิ่มเติม click