ด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO SEARCA) ประเทศฟิลิปปินส์ ประสงค์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่ประเทศไทย ประจำปี 2560-2561
เอกสารเพิ่มเติม click