รัฐบาลอังกฤษประสงค์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2017/2018 ในสาขา Democracy, Governance, Human Rights, Conflict issues, Human trafficking, Migration, Climate change, Energy, Trade and Investment และ Economic governance ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.chevening.org เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม – 8 พฤศจิกายน 2559เพิ่มเติม click