ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย แจ้งรายละเอียดทุนการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2017 โดยมีทุนการศึกษา 3 ประเภท ได้แก่1. Taiwan Scholarship Program for Thai Students ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก จำนวน 15 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2560 รายละเอียดทุน URL: http://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2046.html2. Huayu Enrichment Scholarship for Thai Students ทุนเรียนภาษาจีน จำนวน 7 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 รายละเอียดทุน URL: http://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2050.html3. Taiwan ICDF International Higher Education Scholarship Program ทุนศึกษาต่อ 31 หลักสูตร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 17 มีนาคม 2560 รายละเอียดทุน URL: http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/3122520403680.pdfเพิ่มเติม click