มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่าง ๆ ยกเว้นสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกได้) โดยมีระยะเวลาการให้ทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี ผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย เพิ่มเติม Click