รัฐบาลออสเตรียประสงค์มอบทุนดนตรี Music Grant ภายใต้ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2560 จำนวน 4 ทุน ให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรมด้านดนตรีคลาสสิก ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรียเพิ่มเติม click