รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ประจำปี 2560-2561 จำนวน 72 หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://tica.thaigove.net
เอกสารเพิ่มเติม