กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China (Y.E.S China Programs) ประจำปีการศึกษา 2560/2561 ให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ต้นสังกัด เพื่อเสนอชื่อมายังส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 มีนาคม 2560 เพิ่มเติม Click