ด้วยรัฐบาลจีนร่วมกับสถาบันขงจื่อและมหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า (Northwest University) จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ในหลักสูตรต่างๆ 3 ประเภท
 รายละเอียดเพิ่มเติม  Download