รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.turkiyeburslari.gov.trเอกสารเพิ่มเติม click