ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย “Endeavour Scholarships and Fellowships” มีทุนทั้งหมด 4 ประเภทได้แก่ ทุนปริญญาโท/เอก, ทุนเพื่อการวิจัย, ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม, ทุนศึกษาดูงานเพื่อบุคลากร เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2560 สามารถตรวจสอบข้อมูลและรับทุนได้ที่>> http://internationaleducation.gov.au/endeavourเพิ่มเติม Click