รัฐบาลอินโดนีเซียมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาไทยเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนด ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการ Darmasiswa Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2016/2017 เพื่อไปศึกษาภาษาอินโดนีเซีย วัฒนธรรมและศิลปะพื้นบ้านของอินโดนีเซีย ผู้สนใจขอรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://darmasiswa.kemdikbud.go.id และส่งใบสมัครโดยตรงไปที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560เพิ่มเติม click