ทุนวิจัยความร่วมมือระหว่างนักวิจัย 2 สถาบัน King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang และ National Taipei University of Technology
โดยมีกำหนดการเริ่มทำวิจัยร่วม ในเดือนมกราคม 2562 บุคลากร/นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>รายละเอียดเพิ่มเติม
      โดยส่งใบสมัครที่สมบูรณ์และเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ มาที่สำนักงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 8 สำนักงานอธิการบดี
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่ >> /sites/default/files/research_proposal_-mou_0.doc  ภายในวันที่ 15 พ.ย. 61
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ tanyarat.jann@gmail.com