ด้วย Government of Canada เปิดรับสมัครทุนวิจัยภายใต้โครงการ Banting Postdoctoral Fellowship Program ประจำปี 2016-2017 โดยเปิดรับสมัครนักวิจัยต่างชาติหลังจบปริญญาเอก ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/ สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 21 กันยายน 2559
เอกสารเพิ่มเติม click