ด้วยองค์กรแลกเปลี่ยนวิชาการเยอรมัน DAAD (German Academic Exchange Service) เปิดรับสมัครทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ประเทศเยอรมัน ภายใต้โครงการ Helmut-Schmidt-Programme (Master’s Scholarships for Public Policy and Good Governance) ประจำปี 2017 ในสาขา Social Sciences, Political sciences, Law, Economics และ Public Administration
เอกสารเพิ่มเติม click