University of Missouri-Kansas City เสนอทุนศึกษาโครงการ Summer Entrepreneurship Simulation Program 2017 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา University of Missouri-Kansas City จะมอบทุนสนับสนุนค่าครองชีพจำนวน 800 ดอลลาร์รายละเอียดเพิ่มเติม Click