รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2561 เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grants.at หรือ www.asea-uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg
 
ประกาศ Click