มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน ประจำปี 2561 โดยมีทุน 3 ประเภท ได้แก่ 1. Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS) 2. Thai Visiting Scholar Program (TVS) 3. U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ผู้สนใจสมัครชิงทุน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่www.application.fulbrightthai.org และพิมพ์ใบสมัครส่งไปยัง มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560
เพิ่มเติม Click