ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รอบที่ 1/2562 เปิดรับสมัครแล้ว !!!!
สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://oia.kmitl.ac.th/?q=scholarship/student
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครที่……..สำนักงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 8 สำนักงานอธิการบดี เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น