ด้วยรัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคะดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2560 เพื่อไปศึกษา/ ฝึกอบรม/ ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย ทั้งหมด 4 ประเภททุน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2560เพิ่มเติม click