เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ส่วนวิเทศสัมพันธ์ พานักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UESTC, Tokai University และ Kushiro College ไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญในจังหวัดอยุธยา อาทิ พระราชวังบางปะอิน หมู่บ้านญี่ปุ่น วังช้างอยุธยาแลเพนียด และ วัดมหาธาตุ
รูปภาพเพิ่มเติม