หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand) ประจำสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ได้จัดทำโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ในหัวข้อ “เส้นทางการศึกาาต่อและการทำงานด้านวิศวกรรมในประเทศนิวซีแลนด์” พร้อมทุนศึกษาต่อและหัวข้ออื่นๆ ส่วนวิเทศสัมพันธ์จึงจะจัดการบรรยายทุนดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 701 สำนักอธิการบดี
รายละเอียดเพิ่มเติม