กองทุนความร่วมมือนิวตันระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Fund) ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุน Newton Fund ซึ่งส่วนวิเทศสัมพันธ์จะจัดการบรรยายทุนขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 701 สำนักอธิการบดี
รายละเอียดเพิ่มเติม