เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Muroran Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Polytech Grenoble ประเทศฝรั่งเศส ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุม 706 สำนักงานอธิการบดีรูปภาพเพิ่มเติม