เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดปฐมนิเทศนักศึกษา National Institute of Technology, Anan College ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น หลังจากนั้น ส่วนวิเทศสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรม Campus tour แนะนำสถานที่ต่าง ๆ ภายในสถาบันอีกด้วย
รูปภาพเพิ่มเติม